Statiske beregninger et spørgsmål om ingeniørmæssigt design

Egholm Rådgivende Ingeniører tilbyder statiske beregninger af traditionelle bærende konstruktioner i nye bygninger samt i forbindelse med ombygning og renovering.
Statiske beregninger er ofte et spørgsmål om at integrere de bærende konstruktioner i bygningens arkitektoniske udformning, og vi medvirker gerne til et ingeniørmæssigt design, der i videst muligt omfang skjuler store tunge konstruktioner.

Moderne design skal gerne naturligt integrere de bærende bygningsdele i arkitekturen, så der opnås visuelle kvaliteter og skabes rumlige oplevelser.

Valg af rigtige konstruktionsprincipper er i reglen med til at optimere anlægsudgifterne, idet rigtige løsninger/løsningsprincipper sikrer lavest mulige anlægsudgifter.

Statistisk beregning

Kontakt os

Tak for din henvendelse, vi besvarer den hurtigst muligt
Der gik noget galt... prøv igen senere