Bygningsundersøgelser og skadevurderinger

Egholm Rådgivende Ingeniører har mange års erfaringer i bygningsundersøgelser og identifikation af fejlkilder, der er årsag/årsager til evt. skader.

Grundigt kendskab til bygningskonstruktionersopbygning og udførelse gennem tiden, kombineret med et indgående materialekendskabog gængse anvendte materialer gennem tiden samt erfaringerne fra vore mange bygningsundersøgelser,giver en stor grad af sandsynlighed for et troværdigt undersøgelsesresultat ogen sikker identifikation af skadesårsagen.

 

Firmaet benytter avanceredeundersøgelsesmetoder, der er afstemt efter opgaven. Destruktive undersøgelserudføres i nødvendigt omfang, evt. suppleret med udtagelse af prøver til nærmereanalyse/laboratorieanalyse.

 

Bygningsundersøgelsernehar i omfang og karakter været meget forskelligartet som fx:

  • Stormskader
  • Sætningsskader
  • Større brandskader
  • Misfarvninger og udfældninger i murværk
  • Porøse eller forvitringer i mørtelfuger
  • Udførelsesfejl i de forskellige faggrupper

Stormskade i tagkonstruktion

Kontakt os

Tak for din henvendelse, vi besvarer den hurtigst muligt
Der gik noget galt... prøv igen senere