Energiramme og varmetabsramme

I forbindelse med nyopførelse samt om- og tilbygninger stilles der større og større krav til tilladeligt energi- og varmetab fra bygningerne.

Energirammen benyttes til at eftervise, at nye bygninger som helhed ikke har et samlet energiforbrug, der er større end det tilladte i henhold tilbygningsreglementet.

Ved om- og tilbygninger er det tilstrækkeligt at eftervise, at varmetabsrammen er overholdt, hvilket vil sige, at samlet varmetab fra klimaskærmen ikke overstiger det tilladte.

Egholm Rådgivende Ingeniører tilbyder bistand og vejledning i forbindelse med konstruktionsopbygningen og detailløsningerne således at gode, energirigtigeløsninger opnås.

Firmaet tilbyder ligeledes at udføre de krævede beregninger af energirammer eller varmetabsrammer i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse.

Energiramme

Kontakt os

Tak for din henvendelse, vi besvarer den hurtigst muligt
Der gik noget galt... prøv igen senere